Chan eil cìsean cairt-creideis ann tuilleadh

Published Date: 

14 Feb 2018 - 14:39

 

Cha bhi cìsean cairt-creideis rim pàigheadh tuilleadh nuair a phàigheas daoine airson bathar no seirbheisean na Comhairle.

 

Tha seo air sàillibh atharrachadh air laghan an Aonaidh Eòrpaich a chaidh a thoirt a-steach air 12 Faoilleach 2018.

 

Airson liosta iomlan de na nithean as urrainn dhuibh a phàigheadh air-loidhne, tadhlaibh air: www.argyll-bute.gov.uk/pay-it