Goireas air-loidhne an-asgaidh

Published Date: 

12 Sep 2017 - 14:42

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid air goireas air-loidhne ùr fhoillseachadh a chuidicheas coimhearsnachdan le bhith a’ dealbh Phlanaichean Gnìomh a tha air an stiùireadh leis a’ Choimhearsnachd.

Tha an làrach-lìn gur stiùireadh tro gach ceum sa phròiseas agus tha bun-sampaill agus stuthan ann a ghabhas a thoirt a-nuas gus ur cuideachadh le bhith a’ tòiseachadh air a’ phlana.

Ann an co-bhuinn ri Ionad Leasachadh Coimhearsnachd na h-Alba, thathar gu bhith a’ tabhann trèanadh an-asgaidh thairis air na beagan sheachdainean ri thighinn ann an diofar àiteachan. Clàraichibh an-diugh http://bit.ly/2gy7atx

https://www.argyll-bute.gov.uk/news/2017/sep/free-online-toolkit