Goireas air-loidhne an-asgaidh

exclamation icon
This page contains archived news material that may no longer be accurate. Please bear this in mind when referring to this page or using any information on it to access council services. Read our current news.

Published Date: 

12 Sep 2017 - 14:42

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid air goireas air-loidhne ùr fhoillseachadh a chuidicheas coimhearsnachdan le bhith a’ dealbh Phlanaichean Gnìomh a tha air an stiùireadh leis a’ Choimhearsnachd.

Tha an làrach-lìn gur stiùireadh tro gach ceum sa phròiseas agus tha bun-sampaill agus stuthan ann a ghabhas a thoirt a-nuas gus ur cuideachadh le bhith a’ tòiseachadh air a’ phlana.

Ann an co-bhuinn ri Ionad Leasachadh Coimhearsnachd na h-Alba, thathar gu bhith a’ tabhann trèanadh an-asgaidh thairis air na beagan sheachdainean ri thighinn ann an diofar àiteachan. Clàraichibh an-diugh http://bit.ly/2gy7atx

https://www.argyll-bute.gov.uk/news/2017/sep/free-online-toolkit