Bithibh air ur faiceall a thaobh phuist-d mheallta a tha bhon Chomhairle mas fhìor

exclamation icon
This page contains archived news material that may no longer be accurate. Please bear this in mind when referring to this page or using any information on it to access council services. Read our current news.

Published Date: 

6 Nov 2017 - 13:57

Bithibh air ur faiceall a thaobh phuist-d mheallta a tha bhon Chomhairle mas fhìor

Thathar a’ toirt rabhadh do dhaoine mu phuist-d air a bheil coltas gun tàinig iad bho Chomhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid, agus a tha ag iarraidh air daoine freagairt a chur le fiosrachadh pearsanta feuch am faigh iad airgead air ais bho Oifis nan Cìsean (HMRC); chan ann bhon Chomhairle a tha iad.

Canar ‘mealladh’ ri seo. Ma gheibh sibh post-d bho sheòladh sa bheil sreath de àireamhan is litrichean air thuaiream agus an uair sin an seòladh “argyll-bute” às dèidh an t-samhla @, no ma ainm ann le còig no barrachd àireamhan às a dhèidh, feuch gun cuir sibh às dhan phost-d.

Ma tha ceist sam bith agaibh, cuiribh fòn gu 01546 605511.

 

In English:

 

Beware of spoof council emails

Members of the public are being warned that an email that may look as if it has come from Argyll and Bute Council, asking them to reply with their details to secure a rebate from HMRC, is not genuine.

This is known as 'spoofing'. If you do receive an email with an address that has a random string of numbers and characters followed by the argyll-bute address after the @ symbol, or has a name with five or more numbers after it, please delete it.

If you have any doubts call 01546 605511.