Thoiribh an aire do phost-d ‘meallta’ bhon HMRC

exclamation icon
This page contains archived news material that may no longer be accurate. Please bear this in mind when referring to this page or using any information on it to access council services. Read our current news.

Published Date: 

1 Aug 2017 - 10:28

Thathar a’ toirt rabhadh do dhaoine mu phost-d air a bheil coltas math dh’fhaodte gun tàinig e bhon Chomhairle, agus e ag iarraidh air daoine freagairt a thilleadh le fiosrachadh gus am faigh iad airgead air ais bhon HMRC, ’s e brath foilleil a th’ ann.

Canar “brathan meallta” ri brathan den t-seòrsa seo. Ma gheibh sibh post-d le seòladh sa bheil sreath tuaireamach de dh’àireamhan is litrichean agus an seòladh argyll-bute às dèidh an t-samhla @, cuiribh às don bhrath.

Ma tha teagamh sam bith agaibh, cuiribh fòn gu 01546 605511. 

 https://www.argyll-bute.gov.uk/news/2017/jul/be-aware-spoof-hmrc-email