home

Latest news releases
Nominations announced for Argyll and Bute councillors - 29 Mar 2017 - 17:01
Nominations for election as councillor to Argyll and Bute Council have been announced.
Dèanaibh cinnteach gu bhòt sibh sa Chèitean - 29 Mar 2017 - 15:28
Thathar a’ brosnachadh dhaoine air feadh Earra-Ghàidheal is Bhòid gu bhith dèanamh cinnteach gu bheil iad clàraichte airson bhòtadh mus tèid an taghadh airson na comhairle a chumail air 4 Cèitean.
Ag ullachadh airson a’ bhuinn ùir luach £1 a bhios ri fhaotainn an-diugh - 29 Mar 2017 - 15:22
Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid air a bhith ag ullachadh airson a’ bhuinn ùir luach £1 a bhios ri fhaotainn an-diugh (28 Màrt).
Preparing for the new £1 coin in circulation today - 28 Mar 2017 - 15:57
Argyll and Bute Council has been working to prepare for the introduction of the new £1 coin which comes into circulation today 28 March.
Helensburgh’s Outdoor Museum shortlisted for two more prestigious national awards - 28 Mar 2017 - 11:49
Helensburgh’s Outdoor Museum – an integral part of the town centre’s regeneration – has been shortlisted for another two prestigious national awards.
Argyll and Bute schools receive national sports award - 28 Mar 2017 - 11:23
Twenty six schools across Argyll and Bute have been presented with a prestigious national sports award.
Subscribe to Latest News